Isten hozott a Tárogató Hangján Baráti Közösség szellemi otthonába!

Alapítva: 2007 

(oldalunk 2006. 08. 2-án született)

 email: ktbk.adm.1(kukac)gmail.com

Honlapunk: keresztény szellemiséget képviselő zárt baráti közösség szellemi otthona. Elsősorban nemzeti irodalmat, közéletet közvetítünk, de számos más rovattal is rendelkezünk. Remek gasztrológia rovatunk is megtalálható, ahol évente megjelenő szakácskönyvünket ajánljuk.

Regisztrálni portálunra meghívással, - jogi nyilatkozat elfogadása után - lehet. Jelentkezéseddel elfogadod a szabályainkat.

Képeslapküldők:

*1. Tárogató család saját képeslapküldője**     2. Caesar képelapküldője*

KIEMELT  *  ajánlatunk:

  AJÁNDÉKUNK: ** A lélek csendje - egy gyógyulás igaz története*

Magunkról**Szerzőink**Magazin **Galéria* *Jogi-nyil.**Regisztrációs feltételek**  Találkozók***Szerzői jogok**

            

*FŐOLDAL

A befogadottaink

2018.03.25. 06:30, Vinczer S.Péter - LG


A befogadottaink                                   2018. március 25

Szent István intelmeit könnyű volt a magyaroknak megfogadni, mert alaptermészete a magyarnak,hogy vendégszerető, és megosztja, amije van, sokszor a keveset is.

Őseink a csatákban legyőzötteket nem gyilkolták le, hanem letelepítették. Igazából ez történt  a kunokkal, és a jászokkal is. Nem is panaszkodhatunk rájuk, felvették a katolikus vallást, és máig kiváló kemény magyarokká váltak.

Ha visszatekintünk a honfoglalás időszakára, amikor a magyarok otthagyták a Kazár birodalmat, számomra érthetetlen eseményeket találunk. A kazár király hittérítőket hozatott az udvarába, keresztény, iszlám, és zsidó vallásúakat. Állítólag a királynak a zsidó vallás imponált, és fel is vette. A kor szokása szerint a népnek követnie kellett a királyt a vallásban, így tehát elrendelte a zsidó vallás felvételét. Akik ellenkeztek, vagy négy ezren a főurak közül, azokat a király legyilkoltatta.

Egyesek szerint ekkor döntöttek úgy a magyarok, hogy elindulnak új hazát keresni. Tudva levő hogy Kazária  nagyjából a mai Ukrajna területén volt, és szétesett.

Számomra logikus lett volna, hogy a meginduló magyarokhoz azok a kazárok csatlakozzanak, akik nem akarták felvenni a zsidó vallást. Nem ez történt. Valami miatt a honfoglaló magyarokkal zsidóvallású kazárok is érkeztek az új hazába. Talán kellett a magyarok között kereskedő is? Erre én nem tudok választ adni. Az viszont kimutatható, hogy  évszázadokon keresztül folyamatosan érkeztek arról a területről zsidó kereskedők. Megtarthatták a vallásukat, a kereskedelem minden területén jelen voltak, majd később az iparosításban is jelentős szerepet vállaltak.

Ásatások során kerültek elő héber feliratú honfoglalás kori sírkövek Magyarországon.

Megállapíthatjuk, hogy sokan közülük magyarabbak lettek a magyaroknál és katolizáltak.

Szabadjon megemlíteni Sík Sándor paptanárt, vagy Radnóti Miklóst.

Sajnos közülük kerültek ki Magyarország, és egyben a magyarság legveszettebb ellenségei is. Kun Béla, Szamuely, az őszirózsás forradalom gyilkosai, Rákosi, Gerő és a többi, akik keményen visszaéltek a felmenőik befogadásával.

Ha manapság meri valaki a tárgyilagos valóság megállapítására megnézni a mai ellenzék származását, sajnos a magyarság legvakabb/legvadabb ellenségei közülük valók. Köztük is a legnagyobb magyar gyűlölő Soros György, akit a vészkorszakban egy magyar kormánytisztviselő mentett meg, állítva hogy ő volt a keresztapja. Kár volt megmenteni! Senkinek a vesztét nem kívánom, de Sorosért nem lett volna kár, most nem forgatná fel a világot, és ebben a bosszúhadjáratában nem avatkozhatna bele Magyarország és a világ belügyeibe.

Kérem, ne vegyék antiszemitizmusnak e véleményemet, de Soros urat nem tudom elfogadni magyarnak, ahogyan sokszor a hírekben aposztrofálják. Ő egy gátlástalan náci kollaboráns ifjú SS, a zsidóvagyonok kihordójaként szolgálta a németeket a megszállás alatt.  Magatartásával, és felforgató tevékenységével árt a zsidóságnak is és a magyarság jó hírnevének egyaránt. Azzal, hogy Budapesten született, nem nevezhető magyarnak. Szerintem, ő kazár nemzetiségű ateista az emberiség ellen elkövető bűnök megtestesítője. A náci múltját egy TV-nek adott interjúban maga fejtette ki, megnézhető a Vikipedián.

Ugyanakkor azt is kiemelhetjük, hogy sok magyar kiválóság, művész, zeneszerző, tudós, zsidó, helyesebben kazár származású, és nélkülük szegényebbek lennénk.

Megemlíteném Teller Ede professzor urat, a Korvin lánc viselőjét, aki az MVSZ Kongresszusán Kedves magyar testvéreim! kezdte a felszólalását:"Ha nem a magyar nyelvben születtem volna, akkor én esetleg csak egy fizika tanár lettem volna.”

A továbbiakban érdemes a románok "háláit" szemügyre venni.  A románok mai megállapítások szerint mint gazdasági bevándorlók érkeztek a Regátból. Valójában országuk sem volt, olcsó munkaerőként lettek fogadva a magyar földesurak által. Lefordították nekik a bibliát románra, és építettek templomot a számukra. - Most is olcsó munkaerőként fogadta be Merkel a migránsokat...

Mindezért cserébe számtalanszor rendeztek vérfürdőt védtelen magyar falvakon, megölve a lakóit, és felégetve mindenüket.

Iszonyú kegyetlenségeket végeztek a 48’-as Szabadságharcunk alatt, az első világháború alatt - majd  később a Trianon után, a második világháború alatt, és utána.

Befogadtuk őket, öltek bennünket, betelepültek Erdélybe, és magukénak követelték Trianonban. 

Nem elég figyelmeztetés ez a migráns simogatóknak? A muzulmán betolakodók kihasználják a nyugati kultúrához alkotott törvényeket, és nem fogadják el azokat.

1690-ben Arsenovic szerb ortodokox patriárka vezetésével 300 szerb család menekült a török járom alól Magyarországra, ahol menedéket kaptak. A magyar gyűlölő I. Lipót pátense alapján ideiglenes letelepedésre kaptak engedélyt arra az időre, amíg az országukban helyre áll a béke.

 500 évig tartott a török megszállás, és maradtak aztán is. Letelepedtek, és a kor szokása szerint határvédelemre fogták őket, ami még kiváltságjogokkal is járt.

 A Szabadságharc idején ellenünk fordultak, Szenttamáson sáncásásra kényszerítették a magyar férfiakat. Perczel Mór, és Miklós honvédei ádáz küzdelmet vívtak az ellenállókkal, amikor megérkezett a hír hogy Tiszaföldváron magyar gyerekek fejeit rakták a katolikus oltár elé a szerbek. Erre a megbőszült honvédek olyan erőt kaptak, hogy 3000 szerbet levágva egyik hídfőnél áttörtek, és elfoglalták a települést.  Perczel Miklóst a főtéren a templom előtt iszonyú látvány fogadta: az összes magyar férfi feje gúlába volt rakva a templom előtt!!

Délvidéken szörnyű kegyetlenséggel irtották a magyart. A nagyanyám nagy szaladásként emlegette ezt az időt, Szeged környékén Rózsa Sándor oltalmazta a menekülteket:" Ne féljönek kentök, a karikás ustorommal veröm ki a szömüket."  Mire visszakerültek a magyarjaink, a portáikat derék magasságú gaz lepte el.....

Trianonban a szerbek is megkapták Bácskát és Bánátot,Baranya egy részét, és a Muraközt . Azzal a magyarázattal, hogy a magyar ágyúk horderején kívül kerüljön Belgrád. Megjegyzem, hogy a szerbek a Ferenc József csatornáig merészkedtek, ahova két bunyevác pap, Budánovics a későbbi  szabadkai püspök és Rajics  lóháton vitte a hírt, hogy nincs magyar katonaság a térségben. Rajicsnak a szabadkai városháza előtt mellszobra áll  Pop Rajic ciril felrattal. Érdemes megjegyezni, hogy a szerbek nem voltak hálásak, és Rajics atya öregségében egy papi öregotthonban kijelentette, hogy úgy jártak a szerbekkel, mint aki elfelejtette a gatyáját letolni  az illemhelyen...

 Nagyapám szerint, - aki tartalékos osztrák-magyar tiszt volt,- Horgosra egy vagonnal érkezett egy szerb alakulat, és Szabadkára egy teherautóval.  Kihirdették, hogy rendfenntartásra érkeztek, a lakosság még örült is, mert a csőcselék fosztogatott.  Hamarosan  demarkácós vonalat alkottak jóval a kijelölt mögött, amely végül a határ lett.

1941-ben a Délvidék visszatért, ez a négy magyar év 40 000 magyar megkínzott életébe került.

Több mint tízszeresével vettek elégtételt a diverzánsok, a csendőrjárőr gyilkosok, az újvidéki razziában kivégzett szerbekért.

Érdemes megemlíteni a szlovákok háláját is, akik 800 évig élvezték a Magyar Királyság oltalmát. Egy szlovák történész szerint a magyaroknak köszönhetik, hogy megmaradtak. Hálából ők sem fukarkodtak a magyar irtásban, és a területrablásban, történelmi szobraink, kincseink elrablásában, vagy megsemmisítésében, mint pl. Fadrusz János alkotta Mária Terézia cararrai márványból készült lovas szobra.. A cseh légiósok sortüze ismeretes, hogy csak egyet említsek.

Hasonlóan a horvátok is 800 évig voltak a Magyar Szentkorona oltalmazottjai Velencével szemben. Kiépült a Budapest-Fiume vasútvonal, a postahálózat, és Magyarország megvásárolta Fiume területét, ahova kikötőt építettek. Csak ez utóbbi Magyarországnak 21 300 kgr színaranyába került, de a Fiume  és tengerészetünk elrablása összesen, 974 085 kg színarany érték volt  Dr. Juba Ferenc hajóorvos, történész szerint.

Mégis, amikor a háború végén színt kellett vallani, a szerb testvéreik karjaiba rohantak, a horvát parlament a Szábor döntése alapján. Ismeretes, hogy az elválás nem ment ilyen simán a 90’-es évek elején.

A magyar kormány folyamatosan támadásnak van kitéve, amiért nem akar migránsokat befogadni. Nem értik, hogy miért vagyunk ellene a tömeges befogadásnak?

Ennek az egyik oka, hogy rossz tapasztalataink vannak. Nem ok nélkül van a közmondás: Engedd be a tótot a házadba, majd kitúr. Hatványozottan illik ez a közmondás a migránsokra, akik még a tetejében muzulmán vallásúak is.

2015-ben bemutatkoztak, azóta más országokban folyamatosan bizonyságot tesznek, hogy eszük ágában sincs beilleszkedni. Nem is titkolják, hogy a befogadó ország alakuljon hozzájuk.

Ma kaptam egy videót, amelyen egy mufti Rómában fényes nappal kalapáccsal rongálja a Mária szobrot. Végül akadtak, akik megdobálták, kapott is a husángokból, de miért nem lincselték meg!?

Régen mondom, hogy az imámokat/muftikat kellene elkapni, mert ők irányítják a híveiket.

Őseink a török hódítások idején küzdöttek, véreztek és "Európa kapujaként"- védték Európát, amely sandán figyelt, és csak a déli harangszóra tellett. 150 évig nyögtük a török igát. Volt alakalmunk megismerni az iszlámot, amiből most határozottan nem kérünk.

Világosan megmondta Orbán Viktor, hogy a migránsok eltartása, és az életszínvonal emelése a fejlesztésekkel nem tud együtt menni. Pontosabban, amit a migránsokra kell kötelezően költeni, azt el kell vonni a magyar polgároktól, a fejlesztésektől.

Láthatjuk a francia, belga vagy a svéd példákon, hogy a migránsok ingyen közlekedési bérletet kapnak, lakást, orvosi ellátást, MINDEN ellátást....zsebpénzt  ... a helyi, a befogadó adófizető mind erre nem jogosult.

Nem ok nélkül született meg a következő morbid vicc: egy toronyház leégett, és a benne élő migránsok mind megégtek, kivéve a helyi franciákat. Hogyan lehetséges? Mert a franciák nem voltak az épületben, DOLGOZTAK!!!

Mindennek a tetejébe mi már egyszer átéltünk a 150 éves török megszállást, a véradót, a léányaink asszonyaink elhurcolását....

Mindent összegezve a felsoroltak miatt nem kérünk a hódító migránsokból.

A tragikus ebben az, ha Európa Konstantinápoly mintájára elesik, akkor a maradék közép Európát egy iszlám gyűrű fogja körül venni, és a majdani iszlám-keresztény háború végzetes lehet. Gondoljunk az egri nőkre, Szigetvár ostromára, Zrínyire, akit magára hagytak, és a kitörés előtt megölték a szeretteiket csakúgy, mint Kinizsi Pál! Megismétlődik a történelem?

Egyetlen reménységünk az ortodox Oroszország lehet, bármilyen furcsán is hangzik.

Gratulálunk Putyin negyedszeri 72% -os elnökké választásához. Vajon a mi választóink  lesznek-e annyira patrioták, mint az oroszok?!

Mint azt Orbán Viktor is hangsúlyozta, valójában nem pártra fogunk szavazni, hanem a megmaradásra, vagy a kapukat kinyitó hazaárulókra.

Bízok a magyarok, és a velünk élő nemzeti kisebbségek bölcsességében.

A GYŐZELEM AZON MÚLIK, HOGY,  MINDENKI A SAJÁT SZAVAZATÁT OLYAN FONTOSNAK TARTSA, AMELY DÖNTŐ LEHET!!!

Az ellenzéknek a káosz is győzelemnek számít.

A szavazás tétje, az ország biztonsága, a fejlődés folytatása, vagy a megvalósítások elherdálása, utána az IMF hitelek felvétele, és a migránsok betelepítése, a családtámogatások megvonása.

Tessék választani!

Hajrá magyarok, és mindazok, akik magyarként viselkednek, és tevékenykednek!!

Vinczer S Péter

 

 

3 hozzászólás
Csak regisztrált felhasználók írhatnak hozzászólást.
Utolsó hozzászólásokÚjabbak 1 KorábbiakLegelső hozzászólások
2018.04.01. 12:40
Vica

Mindig élvezettel olvasom Péter, egyszerűen megírt logikus történelmi magyarázataidat. Számomra érthető és világos, - sokat tanulok belőle.

2018.03.28. 21:58
qdb

"Ha visszatekintünk a honfoglalás időszakára, amikor a magyarok otthagyták a Kazár birodalmat, számomra érthetetlen eseményeket találunk. A kazár király hittérítőket hozatott az udvarába, keresztény, iszlám, és zsidó vallásúakat. Állítólag a királynak a zsidó vallás imponált, és fel is vette. A kor szokása szerint a népnek követnie kellett a királyt a vallásban, így tehát elrendelte a zsidó vallás felvételét. Akik ellenkeztek, vagy négy ezren a főurak közül, azokat a király legyilkotatta.

Egyesek szerint ekkor döntöttek úgy a magyarok, hogy elndulnak új hazát keresni. Tudva levő hogy Kazária  nagyjából a mai Ukrajna területén volt, és szétesett.

Számomra logikus lett volna, hogy a meginduló magyarokhoz azok a kazárok csatlkozzanak, akik nem akarták felvenni a zsidó vallást.Nem ez történt. Valami miatt a honfoglaló magyarokkal zsidóvallású kazárok is érkreztek az új Hazába. Talán kellett a magyarok között kerekedő is? Erre én nem tudok választ adni. Az viszont kimutatható, hogy az évszázadokon keresztül folyamatosan érkeztek arról a területről zsidó kereskedők. Megtarthatták a vallásukat, a kereskedelem minden területén jelen voltak, majd később az iparosításban is jelentős szerepet vállaltak.

Ásatások során keültek elő héber feliratú honfoglaláskori sírkövek Magyarországon."

Ezekről nem is halottam... Hol vannak történelmi információk ezekre Péter?

Üdv: béla

 

2018.03.25. 21:18
qdb

Az a nagy baj, hogy mi magyarok egyfolytában csak defenzívában vagyunk. (Folyton csak védekezünk, nem vagyunk kicsit sem erőszakosak. Pedig a történelem azokat szolgálja... )

A román gondolkodók, a szlovák emberek is kivívott, győztes sikereiknek állítják a hazánk csonkítását. Mi pedig csendesen nézzük, hallgatjuk.

erős ÖNBIZALOM HIÁNY ez...


Válasz:

Kedves Béla! Egzenlőre még nem feszegethetjük a Trianont. Olyan életkörülményekre töreksyik a kormány, hogy maguk akarjanak visszakerülni oda ahova tartozanak. Emlékezzünk Antall József kijelentésére: olyan Magyarországot akarok csinálni, amelyre a környék felnéz... 15 millió magyar miniszterelnöke akarok lenni....

Hogy ez megvalósuljon, legalább erős 2/3 -al kell a választást megnyerni, és a kerékkötőket, hazaárulókat megbuktatni. Ehhez a nálunk élő nemzetiségek szavazataira is szükség van. Ezzel tartoznak azért  a támogatásért, amit kapnak a Fidesz/Kdnp kormánytól.

Péter


Válasz:

Bocs az y és a z felcserélődéséért,,a gépem angol eredetileg, és hiába nézem át, beíráskor vált. A hozzászólást nem tudom editálni, javítani. A jegyzetben sokat kellett javítani.

Egyébként a Trianon legnagyobb felelőse ay idióta Károly király, akinek hiába könyörögtek, hogy a katonaságot vezérelje a határok védelmére.

Péter


Válasz:

Kedves Béla! Én amit udok leírom, de nem jegyem fel, hol mikor és mit olvastam/hallottam előadásban. Fejőól írok. Böngésztem a Vikipediában is sokat a kazárok után érdeklődve.

Rengeteg olvasni valót találsz. Kazár királyság, Kazár borodalom. Onnan a kék szavakra is kattintsál rá, és rengeteg információhoz jutsz. Most hagytam abba, ellenőriztem. 

Péter


Válasz:

Kutattam a titkát, hogy az askenázi zsidók miért nem nevezik meg a nemzetiségüket. Minket és más keresztényeket sem a vallásunk szerint aposztrofálnak. A Jézus korabeli izraeli zsidókhoz nem köthetők az askenaziak, ezek csak felvették a zsidó vallást. Ma sem érterm, hogy miért nem nevezik meg a nemzetiságüket. Szerintem nemzetiségük kazár, vallásuk zsidó. Erre a magállapításra jutottam. Ha valaki másként tudja, írja meg. Én a helyükben büszke lennék a kazár nemzetiségemre.

Péter

Utolsó hozzászólásokÚjabbak 1 KorábbiakLegelső hozzászólások
 
BELÉPÉS // REGISZTRÁCIÓ > jogi nyilatkozat elfogadása mellett, csak meghívással!
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
KÖZÉLET
 
Kiemelt rovataink
 
Legújabb
Friss bejegyzések
2018.12.16. 21:06
2018.12.14. 11:04
2018.12.13. 17:16
2018.12.10. 06:23
2018.12.06. 16:06
2018.12.03. 09:54
2018.12.03. 03:25
2018.12.02. 13:33
2018.12.01. 07:52
2018.11.30. 21:47
Friss hozzászólások
 
ITTHONRÓL és a NAGYVILÁGBÓL

  FIGYELŐ KANADÁBÓL: Vinczer S. Péter

Rovatvezető

*

 Erdélyből: vitéz lovag Pásztori Tibor Endre

 nyug. református lelkész-esperes

******

https://www.artisjus.hu/szerzoi-jogrol/jogszabalyok/

SZERZŐI JOGSZABÁLYOK

IRODALOM

Csobai Vera

Dr. Gundy Sarolta

*

 Igaz történelem

*

Lovas István 

Bayer Zsolt blogja

*

 Családi legendárium: őseink, hőseink

*

Rólam: Kanizsa újság

archivum

*

/EncodeDecode/HexDecod...

 

 

 
Ajánljuk**

.

https://www.asvanycenter.hu/kulonlegessegek/egeszsegkarkoto

*

LOVAS ISTVÁN blogja

 
 
*MŰVEINKET ajánljuk

Szerzőink:*****..

TÁROGATÓ család nagy szakácskönyve 2016

*

Nemes Kiss Kata:

A szeretet könyve

A könnyek útja

Hegyről lefelé

*

A. Tné Jilon

Cserepek

*

Tárogató válogatás 2015

Csobai Vera:

Gyöngyszemei -válogatás-

*

Lélek Sné Ekpafat:

A lélek kulcsa

A lélek útja

A lélek húrja

A lélek csendje-csodás gyógyulás története

Mezsgyén

*

Sándor Kinga

Tárogató válogatás 2015.

*

Nagy Menyhértné Vica

Tárogató válogatás 2015.

*

Stodoláné Erky Zita

*

Tárogató válogatás 2015.

Apáti Kovács Béla meséi

*

Tárogató válogatás 2015.

Dr.Gundy Sarolta

*

Tárogató válogatás 2015.

*

Tárogató család karácsonyfája 2014.

*

Angyali üdvözlet -Titkos tanok-

 

 

 

 


Könyveink jogvédelem alatt állnak, TILOS engedélyünk nélkül más oldalakon publikálni!

 
 
LÉLEK-PATIKA - Tiszta forrás

vissza > főoldal

 

 

Imádság minden napra...

A medál imájának régi magyar formája

"A Szent Kereszt legyen fényem,
ne az ördög a vezérem!
Gonosz szellem, hordd el magad,
ne tukmáld rám hívságodat!
Elém ne tedd étkedet,
magad idd meg mérgedet!"

Amen!

*

Szentháromság egy Isten,

alázattal kérlek, hogy Szűz Mária,

Szent Mihály Arkangyal,

az összes angyalok

és szentek közbenjárására

add meg azt a nagy kegyelmet,

hogy a sötétség erőit legyőzhessük

Magyarországon,

Lengyelországban,

és az egész világon,

a mi Urunk

Jézus Krisztus Keresztútja érdemeiért,

Drága, Szent Vérének kiontásáért érettünk,

Szent Sebeiért,

a kereszten való szenvedéseiért

és minden szenvedéséért

melyet Passiója és egész földi élete folyamán

a mi Urunk és Megváltónk elszenvedett.

1.*TISZTA FORRÁS*

.

*LÉLEK PATIKA*

Titkos tanok...

Angyali üdvözlet -titkos tanok*

Ásványok hatásai**

*ÁSVÁNYLEXIKON

 **GYÓGYÍTÓ KÖVEK

*Természetgyógyászat*

***

***Angyali számok ***

***

***ZSOZIRISZ***

 

 

 


IMÁDSÁG KEGYELMEK ELNYERÉSÉÉRT ISTEN SZOLGÁJA, II. JÁNOS PÁL PÁPA KÖZBENJÁRÁSÁRA
Szentháromság Egyisten, hálát adunk neked, amiért az Egyházat megajándékoztad II. János Pál pápával, és benne felragyogtattad atyai gyöngédségedet, Krisztus keresztjének dicsőségét és a Szeretet Lelkének ragyogását. Ő teljesen a te végtelen irgalmadra és Mária anyai közbenjárására hagyatkozva Jézusnak, a Jó Pásztornak élő képét mutatta nekünk, és a mindennapi keresztény élet magas mércéjéül az életszentséget állította elénk, amely által a veled való örök közösségre juthatunk. Az ő közbenjárására add meg nekünk akaratod szerint a kegyelmeket, amelyekért esdeklünk, abban a reményben, hogy hamarosan szentjeid körében üdvözölhetjük. Amen.

AZ ÚR LEGYEN ELŐTTED, HOGY AZ IGAZ ÚTRA VEZESSEN TÉGED!

 

AZ ÚR LEGYEN. MELLETTED,

HOGY KARJAIBA ZÁRJON ÉS OLTALMAZZON TÉGED!

 

AZ ÚR LEGYEN MÖGÖTTED, HOGY MEGÖRIZZEN TÉGED

A GONOSZOK ÁLNOKSÁGÁTÓL!

 

AZ ÚR LEGYEN ALATTAD, HOGY FELFOGJON,

HA ELESEL ÉS KIHÚZZON TÉGED A CSAPDÁBÓL!

 

AZ ÚR LEGYEN BENNED, HOGY VIGASZTALJON TÉGED,

HA SZOMORÚSÁG NEHEZEDIK SZIVÉDREI

 

AZ ÚR LEGYEN KÖRÜLÖTTED, HOGY MEGVÉDJEN TÉGED, HA ELLENSÉG RONT RÁD!

 

AZ ÚR LEGYEN FÖLÖTTED, HOGY ÁLDÁS SZÁLLJON RÁD!

 

ÍGY ÁLDJON MEG TÉGED A JÓSÁGOS ISTEN!


"Szeressétek egymást, de ne csináljatok bilincset a szeretetből.

Hagyjatok teret egymásnak az együttlétben.
Álljatok egymás mellett, de ne túl közel egymáshoz,

mert a fák sem nőnek egymás árnyékában.
Adjatok egymásnak a kenyeretekből,

de ne ugyanazt a szeletet egyétek.
Töltsétek meg egymás poharát,

de ne egy pohárból igyatok.
Legyetek olyanok, mint két oszlop,

de időnként engedjétek egymást egyedül lenni.
Gondoljatok arra, hogy a lant húrjai is külön állnak,

mégis ugyanaz a zene szól rajtuk."
(Kahlil Gibran)

 
TISZTA FORRÁS HÍRLEVÉL
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
Bannereink és kiemelt ajánlásunk

.

***

http://nagykanizsa.reformatus.hu/

**

Meseország

 

 
LÁTOGATÓINK
Indulás: 2007-10-22
 
Ajánljuk****

.

Caesar-képeslapküldő

 
Lábléc

Honlapunk: nemzeti-, keresztény szellemiséget képviselő baráti közösségünk, irodalmi- és közéleti portálja. Szerkesztősége nincs

Makainé Polgár Anna:

Uram, irgalmas szemmel nézz le Nemzetünkre, az eltávozottakra és az itt maradottakra, a hűséges kitartókra, emlékezőkre és nemzeti érzést hírből sem ismerőkre, a manipulálhatókra . Végtelen irgalmadra kérünk, könyörülj Édesanyád országán, hiszen a Te irgalmadnak nincsen határa!

A feltöltött tartalommal nem minden esetben értünk egyet, de a szólásszabadság jogát mindenkor tiszteletben tartjuk!   

>Jogi nyilatkozat * > szerzői jogok*

* Elérhetőségünk: ktbk.adm.1(kukac)gmail.com 

Minden jog fenntartva.

 Honlapunk egyes diszítőelemei: Boris Vanessza Galériájából  és  Caesar-tól