Isten hozott a Tárogató Hangján Baráti Közösség szellemi otthonába!

Alapítva: 2007 

(oldalunk 2006. 08. 2-án született)

 email: ktbk.adm.1(kukac)gmail.com

Honlapunk: keresztény szellemiséget képviselő zárt baráti közösség szellemi otthona. Elsősorban nemzeti irodalmat, közéletet közvetítünk, de számos más rovattal is rendelkezünk. Remek gasztrológia rovatunk is megtalálható, ahol évente megjelenő szakácskönyvünket ajánljuk.

Regisztrálni portálunra meghívással, - jogi nyilatkozat elfogadása után - lehet. Jelentkezéseddel elfogadod a szabályainkat.

Képeslapküldők:

*1. Tárogató család saját képeslapküldője**     2. Caesar képelapküldője*

KIEMELT  *  ajánlatunk:

  AJÁNDÉKUNK: ** A lélek csendje - egy gyógyulás igaz története*

Magunkról**Szerzőink**Magazin **Galéria* *Jogi-nyil.**Regisztrációs feltételek**  Találkozók***Szerzői jogok**

            

*FŐOLDAL

Frusztráció

2015.09.09. 11:18, Pásztori Tibor Endre
jegyzet

 

 "  Úgy van a személyiségfejlődés és szocializáziója mind a mai napig, hogy kisebb-nagyobb frusztrációk tapasztalatait megélve sajátíthatja el az ember a szublimáció, a megtisztulás vagy a megnemesítés képességét."

Frusztráció

 

Lélekzetállító és  a nyugati felfogásra jellemző, az anyaországtól lecsatolt területeken élő magyarság helyzetét értékelő, ezzel kapcsolaos okfejtő fellengzős vélemény.

Lesajnálás és lekicsinylés -  az a megdöbbentő gondolkodásmód, amelyről a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) című német konzervativ lap újságírója tett tanúbizonyságot, aki egyik  írásában nem átallotta megjegyezni, a kisebbségi kérdés uniós szinten a most kezdődő ciklusban „veszíthet jelentőségéből”. Végtelen közöny és arcátlanság tükröződik, hisz a cikkíró egyszerre az elnyomót az elnyomottal hasonlítja össze. Jelesen, csak örvend, hogy a Magyar Koalició Pártja (MKP) nem rendelkezik képviselettel a Szlovák Parlamentben. Vagyis neki  a magyar képviselet parlamenti jelenléte, megszűnése nem okoz gondot. A felmerült, kialakult helyzet az a határozott célra irányuló tevékenység, amely a magyarság parlamenti érvényesülése okán végrehajtás során a meggátolás miatt állott elő, és kellemetlen, bénító élményt eredményezett, tehát frusztrációt.

Látóhatáron levő kötelezettségektől mentes, tevékenységében, magatartásában, jogaiban nem korlátozott, mégis a szabadakarat végrehajtásának megakadályozása, - a  jó cél elérésének lehetetlensége miatt megért érzelmi  kudarc-vektor, zaklatott lelkiállapot jelentkezik. A csalódás ilyen élményét  Freud az erőltetett módon történt ösztönszükséglet kielégítéséből következteti, az az a célirányos cselekedet meghiúsulása, vagy a várt jutalom elmaradása a frusztráció.

           Úgy van a személyiségfejlődés és szocializáziója mind a mai napig, hogy kisebb-nagyobb frusztrációk tapasztalatait megélve sajátíthatja el az ember a szublimáció, a megtisztulás vagy a megnemesítés képességét.  Így Vak Béla király felesége, Ilona királynő az aradi országgyűlésen bosszúra hívta fel hiveit azok ellen, akik Kálmán királynak a gonosz tanácsot adták, amely elvette férje szemevilágát. Szavának, - sajnos – foganatja volt. Magyar a magyarnak támadt s 68 főúr holtteste roskadt a királynő lábai elé. Azok sorából, akik ma is hálás emlékező szemeink előtt megjelennek, a hős gróf Leiningen Westerburg Károly jobb, a magyarnak üdvösségesebb példát adott. Amikor a cibakházai csatában elfogták s az osztrák dandárparancsnok elé vitték, az durván rátámadt: „Du Rebell! Du Verrather!” (Te lázadó, te áruló!) Leiningen W. Károly némán tűrte a szidalmazást. Huszárai rögtön ki is szabadították s egyben ugyanezt a dandárparancsnokot is elfogták. Most őt vezették fogva Leiningen elé s ő kitüntető szivélyességgel és vendégszeretettel fogadta.

 Csak a hamistanúzásra gondoljunk;régen és ma is.  A rágalmazásra a polgári törvények is komoly büntetéseket mérhetnének ma is . De mennyivel súlyosabb beszámítás alá esik a hamis tanúbizonyság a mindentudó Isten előtt, kinek tűzláng tekintetével szemben semmi sem maradhat elrejtve. A világ ugyan sokszor büntetlenül hagyja a jóhírnév elrablását, az Isten azoban mérlegére veti és nagyon pontosan följegyzi annak súlyát, horderejét és az okozott kárt. Van a legújabb kornak olyan találmánya, amellyel teljes  pontossággal rögzíti és adja vissza az eseményeket.. Ha már az emberek meg tudják örökíteni mások életnyilvánulását, mennyivel inkább tudja azt a mindenható Isten, aki előtt felelni fogunk minden haszontlan szóért (Máté 12:36.), mely „fölhatott szent színe elé”. Ezért mondja az apostol: „Legyen minden ember gyors a hallásra”, tudni illik nem a pletyka, hanem az isteni intelmek befogadására és „késedelmes a szólásra”, vagyis felebarátja nevének, tisztének beszennyezésére, „késedelmes a haragra”, amivel mást megbánthatunk és neki kárt okozhatnánk (Jak.1:19-20.) „Mert az ember haragja Isten igazságát nem munkálja”. Amilyen mértékkel mérünk mi, olyannal mérnek nekünk is (Máté 7:2)  sokszor már itt a földön;  egykor pedig elmaradhatatlanul az örökkévalóságban.  Ha már a földi életben nem szeretjük és nem értjük meg egymást, hogyan reménylhetjük, hogy majd ott fönn együttesen fogunk lakozni az Úr szine előtt? A hibás és meg nem térő fél okvetlen ki fog onnét rekesztetni.

Csak a gonosz beszédre gondoljunk. „Tudja már? Hallotta már? Nem? Pedig már a verebek is csiripelik a háztetőkön! Egészen biztos forrásból tudom. Nohát ki hitte volna? Olyan szendének látszott mindig.. Az ember már igazán nem tudja, hogy kinek higyjen?” És ez így ment tovább irgalmatlanul, egyre megtoldva és jobban kiszínezve, mig a koholmány be ne járta az egész várost és ki nem oltotta egy becsületes tiszta leány életét. A dolog úgy történt, hogy egy fiatalember megkérte a leány kezét. De mivel erkölcstelen és durva ember volt, a leány elutasította. Ezért bosszúból valami alávaló hírt eszelt ki és terjesztett az illető a leányról, mellyel jó hírnevét a sárba rántotta. Kevés változattal  -  máig is gyakran előforduló gaztett. A hamis hír körüljárt, egyik elmondta a másiknak, meg sem gondolva, vajjon igaz-e, míg a rágalom a leány füléhez nem jutott. Ez ártatlansága tudatában nem védekezett, visszavonult, de annyira szívére vette az iszonyú,  piszkos gyanúsítást, addig tépelődött, mig bele nem őrült. Végre egy őrizetlen pillanatában a vízbe ölte magát. Ki volt a gyilkosa? Kétségtelenül a fiatalember! De részük volt a gyikosságban azoknak is, akik az ocsmány, hazug hírt könnyelműen terjesztették. Egykor számot fognak adni az emberek az Isten ítélőszéke előtt minden haszontalan szóról, mellyel másoknak szomorúságot és bajt okoztak! Nem félsz ettől a számadástól, ki ezt olvasod? Egy tagunk sem vétkezik annyit, mint a nyelvünk.

Íme, csekély tűz egész erdőt felgyújt! Csak úgy állhatunk meg egykoron az Úr színe előtt, ha a Feltámadott drága vére által megtisztulunk a nyelv bűneitől is. Legyen a bűnbánat a magunkbaszállásnak alkalma, amikor ráeszmélünk nemzeti bűneinkre. S vajjon nem sajátosan magyar bűn-e, hogy a magyar a magyart nem tudja elszenvedni, magyar a magyarnak nem akar megbocsátani? A frusztrációs agresszív hajtóerő általános elmélettel szemben a kutatások azt mutatják, hogy az agresszió nem az egyedüli lehetséges válasz a frusztrációra. Hiteles válasz a keresztyén tanítás. Ez a nemzeti hit bizony még európai közösségi életünket is megújíthatja.

             Mennyire beárnyékolta a korábbi március 10-i marosvásárhelyi  székely szabadság napi ünnepség  hangulatát, méltóságát a hujjogatásra alkalmas felbérelt csoport, amely keresetlen módon nemtetszését fejezte ki a nemzeti összefogást hangsúlyozó Izsák Balázs MPP elnök  ünnepi beszéde közben. Ezt a nem kívánotos hangvételt sugallta  Gazda Zoltán riporterrel folytatott rövid interjúja. Bizony adósok maradhattak volna, hisz a tiszteletlenségnek és „forrófejűségnek”, megondolatlanságnak iskola példáját adták. Igazán nem lehettem büszke a történteket figyelő és értékelő románság előtt!

               Már határozott célra irányulótevékenység végrehajtásának meggátolása miatt előállott, kellemetlen, bénító élményt a megbocsátó jóság mrggyőzte. Jó ezt tudni a magyarnak: Fogadd el ezt, és légy a békesség fiává.

 

                Pásztori Tibor Endre

 

 

3 hozzászólás
Csak regisztrált felhasználók írhatnak hozzászólást.
Utolsó hozzászólásokÚjabbak 1 KorábbiakLegelső hozzászólások
2015.09.09. 16:33
*Vinczer S. Péter*

Esperes úr köszönjük, nagyon tanulságos szívhezszóló.

Péter és Katalin

2015.09.09. 14:42
*Irénke

" Légy a békesség fiává " 

Áldás békesség !  Köszönöm szépen. Igyekszem .

2015.09.09. 14:18
Admin

Áldás Békesség!

Hálásan köszönöm a mai lelki táplálékot!

Utolsó hozzászólásokÚjabbak 1 KorábbiakLegelső hozzászólások
 
BELÉPÉS // REGISZTRÁCIÓ > jogi nyilatkozat elfogadása mellett, csak meghívással!
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
KÖZÉLET
 
Kiemelt rovataink
 
Legújabb
Friss bejegyzések
2018.12.14. 11:04
2018.12.13. 17:16
2018.12.10. 06:23
2018.12.06. 16:06
2018.12.03. 09:54
2018.12.03. 03:25
2018.12.02. 13:33
2018.12.01. 07:52
2018.11.30. 21:47
2018.11.30. 17:01
Friss hozzászólások
 
ITTHONRÓL és a NAGYVILÁGBÓL

  FIGYELŐ KANADÁBÓL: Vinczer S. Péter

Rovatvezető

*

 Erdélyből: vitéz lovag Pásztori Tibor Endre

 nyug. református lelkész-esperes

******

https://www.artisjus.hu/szerzoi-jogrol/jogszabalyok/

SZERZŐI JOGSZABÁLYOK

IRODALOM

Csobai Vera

Dr. Gundy Sarolta

*

 Igaz történelem

*

Lovas István 

Bayer Zsolt blogja

*

 Családi legendárium: őseink, hőseink

*

Rólam: Kanizsa újság

archivum

*

/EncodeDecode/HexDecod...

 

 

 
Ajánljuk**

.

https://www.asvanycenter.hu/kulonlegessegek/egeszsegkarkoto

*

LOVAS ISTVÁN blogja

 
 
*MŰVEINKET ajánljuk

Szerzőink:*****..

TÁROGATÓ család nagy szakácskönyve 2016

*

Nemes Kiss Kata:

A szeretet könyve

A könnyek útja

Hegyről lefelé

*

A. Tné Jilon

Cserepek

*

Tárogató válogatás 2015

Csobai Vera:

Gyöngyszemei -válogatás-

*

Lélek Sné Ekpafat:

A lélek kulcsa

A lélek útja

A lélek húrja

A lélek csendje-csodás gyógyulás története

Mezsgyén

*

Sándor Kinga

Tárogató válogatás 2015.

*

Nagy Menyhértné Vica

Tárogató válogatás 2015.

*

Stodoláné Erky Zita

*

Tárogató válogatás 2015.

Apáti Kovács Béla meséi

*

Tárogató válogatás 2015.

Dr.Gundy Sarolta

*

Tárogató válogatás 2015.

*

Tárogató család karácsonyfája 2014.

*

Angyali üdvözlet -Titkos tanok-

 

 

 

 


Könyveink jogvédelem alatt állnak, TILOS engedélyünk nélkül más oldalakon publikálni!

 
 
LÉLEK-PATIKA - Tiszta forrás

vissza > főoldal

 

 

Imádság minden napra...

A medál imájának régi magyar formája

"A Szent Kereszt legyen fényem,
ne az ördög a vezérem!
Gonosz szellem, hordd el magad,
ne tukmáld rám hívságodat!
Elém ne tedd étkedet,
magad idd meg mérgedet!"

Amen!

*

Szentháromság egy Isten,

alázattal kérlek, hogy Szűz Mária,

Szent Mihály Arkangyal,

az összes angyalok

és szentek közbenjárására

add meg azt a nagy kegyelmet,

hogy a sötétség erőit legyőzhessük

Magyarországon,

Lengyelországban,

és az egész világon,

a mi Urunk

Jézus Krisztus Keresztútja érdemeiért,

Drága, Szent Vérének kiontásáért érettünk,

Szent Sebeiért,

a kereszten való szenvedéseiért

és minden szenvedéséért

melyet Passiója és egész földi élete folyamán

a mi Urunk és Megváltónk elszenvedett.

1.*TISZTA FORRÁS*

.

*LÉLEK PATIKA*

Titkos tanok...

Angyali üdvözlet -titkos tanok*

Ásványok hatásai**

*ÁSVÁNYLEXIKON

 **GYÓGYÍTÓ KÖVEK

*Természetgyógyászat*

***

***Angyali számok ***

***

***ZSOZIRISZ***

 

 

 


IMÁDSÁG KEGYELMEK ELNYERÉSÉÉRT ISTEN SZOLGÁJA, II. JÁNOS PÁL PÁPA KÖZBENJÁRÁSÁRA
Szentháromság Egyisten, hálát adunk neked, amiért az Egyházat megajándékoztad II. János Pál pápával, és benne felragyogtattad atyai gyöngédségedet, Krisztus keresztjének dicsőségét és a Szeretet Lelkének ragyogását. Ő teljesen a te végtelen irgalmadra és Mária anyai közbenjárására hagyatkozva Jézusnak, a Jó Pásztornak élő képét mutatta nekünk, és a mindennapi keresztény élet magas mércéjéül az életszentséget állította elénk, amely által a veled való örök közösségre juthatunk. Az ő közbenjárására add meg nekünk akaratod szerint a kegyelmeket, amelyekért esdeklünk, abban a reményben, hogy hamarosan szentjeid körében üdvözölhetjük. Amen.

AZ ÚR LEGYEN ELŐTTED, HOGY AZ IGAZ ÚTRA VEZESSEN TÉGED!

 

AZ ÚR LEGYEN. MELLETTED,

HOGY KARJAIBA ZÁRJON ÉS OLTALMAZZON TÉGED!

 

AZ ÚR LEGYEN MÖGÖTTED, HOGY MEGÖRIZZEN TÉGED

A GONOSZOK ÁLNOKSÁGÁTÓL!

 

AZ ÚR LEGYEN ALATTAD, HOGY FELFOGJON,

HA ELESEL ÉS KIHÚZZON TÉGED A CSAPDÁBÓL!

 

AZ ÚR LEGYEN BENNED, HOGY VIGASZTALJON TÉGED,

HA SZOMORÚSÁG NEHEZEDIK SZIVÉDREI

 

AZ ÚR LEGYEN KÖRÜLÖTTED, HOGY MEGVÉDJEN TÉGED, HA ELLENSÉG RONT RÁD!

 

AZ ÚR LEGYEN FÖLÖTTED, HOGY ÁLDÁS SZÁLLJON RÁD!

 

ÍGY ÁLDJON MEG TÉGED A JÓSÁGOS ISTEN!


"Szeressétek egymást, de ne csináljatok bilincset a szeretetből.

Hagyjatok teret egymásnak az együttlétben.
Álljatok egymás mellett, de ne túl közel egymáshoz,

mert a fák sem nőnek egymás árnyékában.
Adjatok egymásnak a kenyeretekből,

de ne ugyanazt a szeletet egyétek.
Töltsétek meg egymás poharát,

de ne egy pohárból igyatok.
Legyetek olyanok, mint két oszlop,

de időnként engedjétek egymást egyedül lenni.
Gondoljatok arra, hogy a lant húrjai is külön állnak,

mégis ugyanaz a zene szól rajtuk."
(Kahlil Gibran)

 
TISZTA FORRÁS HÍRLEVÉL
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
Bannereink és kiemelt ajánlásunk

.

***

http://nagykanizsa.reformatus.hu/

**

Meseország

 

 
LÁTOGATÓINK
Indulás: 2007-10-22
 
Ajánljuk****

.

Caesar-képeslapküldő

 
Lábléc

Honlapunk: nemzeti-, keresztény szellemiséget képviselő baráti közösségünk, irodalmi- és közéleti portálja. Szerkesztősége nincs

Makainé Polgár Anna:

Uram, irgalmas szemmel nézz le Nemzetünkre, az eltávozottakra és az itt maradottakra, a hűséges kitartókra, emlékezőkre és nemzeti érzést hírből sem ismerőkre, a manipulálhatókra . Végtelen irgalmadra kérünk, könyörülj Édesanyád országán, hiszen a Te irgalmadnak nincsen határa!

A feltöltött tartalommal nem minden esetben értünk egyet, de a szólásszabadság jogát mindenkor tiszteletben tartjuk!   

>Jogi nyilatkozat * > szerzői jogok*

* Elérhetőségünk: ktbk.adm.1(kukac)gmail.com 

Minden jog fenntartva.

 Honlapunk egyes diszítőelemei: Boris Vanessza Galériájából  és  Caesar-tól